qanadlanmaq

qanadlanmaq
f.
1. Qanad çıxarmaq, qanadı çıxmaq, pərvazlanmaq. Çəyirtkə qanadlanınca qabağını almaq çətin olur.
2. Uçmaq, qanad açmaq, qanad çalıb uçmaq. Göyərçin qanadlanıb uçdu. – Qırğı, oturduğu kötüyün üstündən boynunu burub qıyıldadı və dərhal qanadlanaraq Cəfər əminin çiyninə qondu. H. N.. // Uçmaq, havalanmaq. Təyyarə dairələr cızaraq yüksəklərə qanadlandı. Ə. M..
3. Yellənmək. . . Qanadlanan kəlağayı qara saçlarla birlikdə yellənir; Bəyimi göylərdə uçan bir mələkə bənzədirdi. Ç..
4. məc. Son dərəcə sevinmək, ruhlanmaq, həvəslənmək, ürəklənmək. Qanadlan hüsnü eşq ilə; Məkanın asimanlardır. S. V.. Yenə könlümdə qanadlandı sevinc. M. Müş..
5. məc. Yüksəlmək, inkişaf etmək. C. Cabbarlının dramatik istedadı . . bütün vüsəti ilə inkişaf edib qanadlandı. M. İ..
6. məc. Üzərinə cummaq, şığımaq. Tahir atını tərpədib ilxının yanından keçirkən, bir ağ ayğır ilxıdan çıxıb quzğun kimi göy xallı atın üstünə qanadlandı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qanadlanma — «Qanadlanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qanad — is. 1. Quşlarda və cücülərdə uçmaq orqanı. Quş qanadı. Qanad açıb uçmaq. Göyərçinin qanadı. Milçəklər qanadlarında, xortumlarında və ayaqlarında külli miqdarda mikroblar gəzdirir. 2. Təyyarənin qalxma qüvvəsini yaradan, hər iki tərəfindəki yastı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pərvaz — is. <fars.>: pərvaz etmək – bax pərvazlanmaq. Sürü yaxınlaşdıqca çöldəki quşlar qalxıb uçuşur, sonra oturur, yenə sürü yaxınlaşanda havaya pərvaz edirdilər. T. Ş. Simurq; // məc. uçmaq, şadlanmaq, ruhlanmaq, qanadlanmaq (adətən könlü, ruhu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pərvazlanmaq — f. 1. Uçmaq. Göyərçinlər pərvazlanır; Qərar tutmur yuvada. S. Rüst.. Yalnız arabir su üzərində dəstə ilə uçuşan və təkdənbir suyun səthinə qədər enib, yenə də sürətlə havaya pərvazlanan (f. sif.) quşlar görünürdü. M. Hüs.. // Qanad çıxarmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qol-qanad — is. 1. Bax qanad 1 ci mənada. 2. Şaxə, qol budaq. Ot saçaqları sallanan bir təpədə iri qol qanadı qurumuş bir ağac vardı. Ç.. Qol qanad atmaq – şaxələnmək, yayılmaq, genişlənmək, inkişaf etmək, böyümək. Budaqların böyüməsi, qol qanad atması üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”